Gwneud Cais - Unigolyn

Mae mynd ar gwrs, cynhadledd neu farchnad cyfryngau yn gallu bod yn ddrud ac, o ganlyniad, yn golygu bod rhai yn colli allan ar y cyfle i feithrin sgiliau newydd a chysylltiadau defnyddiol.

Os wyt ti wedi dod o hyd i gyfle gwych i dy helpu i ddatblygu dy yrfa, neu falle dy fod angen cymorth ariannol i fynd ar gwrs neu gyfnod o brofiad gwaith, falle gallwn ni dy helpu.

 

Gwneud Cais

Gei di wneud cais os wyt ti’n ateb un o’r gofynion yma:

  • Yn byw yng Nghymru am o leiaf ddwy flynedd cyn gwneud cais
  • Wedi geni yng Nghymru
  • Yn siarad Cymraeg


I wneud cais, defnyddia’r ffurflen ar-lein neu gei di ei lawrlwytho a’i ebostio .

Mae ‘na fwy o wybodaeth am beth allwn - a beth na allwn - ei gefnogi ar y dudalen cwestiynau.

Ffurflen Gais Arlein

Bydd angen i ti lanlwytho eich CV a llenwi'r ffurflen isod

Cais am Gymorth Ariannol

Cam 1 o 4

Mathau o ffeiliau a dderbynnir: rtf, doc, docx, pdf, Max. maint y ffeil: 50 MB.
Cyfeiriad Parhaol(Angenrheidiol)

Pa bryd mae’r dyddiadau cau?

Byddwn ni - yr ymddiriedolwyr - yn cyfarfod ar ôl pob dyddiad cau i drafod ceisiadau.

  • Mawrth 1
  • Gorffennaf 1
  • Tachwedd 1

Rydym yn cyfarfod ar ôl pob dyddiad cau i drafod ceisiadau.

Os oes gen ti gais brys, cysyllta gyda ni. Falle byddwn ni’n gallu ei drafod rhwng y dyddiadau yma.

RHANNWCH
Twitter
LinkedIn