Newyddion a Phrofiadau

ARIANWYD
ymddiried

Troed yn y Drws

Mae Ffilm Cymru Wales yn credu bod angen i ddiwydiant ffilm gref a chynaliadwy yng Nghymru fod yn agored i bawb, waeth beth fo cefndir, sefyllfa ariannol neu brofiad.

Darllen Mwy »
ARIANWYD
ymddiried

Cwrs Houdini, Escape Studios

Oherwydd pandemig Covid, cynhaliwyd y cwrs hwn ar-lein yn hytrach nag o ystafell ddosbarth Llundain. Ymunais â’r 4 myfyriwr arall bob nos Lun a nos Fercher rhwng 7pm a 10pm dros yr 20 wythnos.

Darllen Mwy »
Cardiff Animation Festival audience in cinema
ARIANWYD
ymddiried

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Daeth Gŵyl Animeiddio Caerdydd ’22 â’r diwydiant animeiddio, cefnogwyr a darpar animeiddwyr ynghyd ar gyfer rhaglen hybrid llawn dop o ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio, erthyglau nodwedd, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau, perfformiadau, digwyddiadau diwydiant, arddangosfa, digwyddiadau rhwydweithio a phartïon.

Darllen Mwy »
ARIANWYD
ymddiried

Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2022

Gan weithio mewn partneriaeth â Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Phrifysgol De Cymru, mae rhaglen Hyfforddiant Cyfryngau Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd wedi’i gwreiddio mewn datblygu sgiliau a chodi dyheadau pobl ifanc sy’n dyheu am yrfa yn y diwydiannau creadigol.

Darllen Mwy »