Search
Close this search box.
Ymddiried Media Grants Cymru logo

Cyfle hyfforddi

Shafin Basheer

Graddiais yn ddiweddar mewn MA Cynhyrchu Ffilm o Brifysgol Bangor ac yno y darganfyddais fy angerdd am gyfarwyddo a dechreuais hogi fy nghrefft. Enillais Wobr Myfyriwr RTS Cymru yn 2022 am fy ffilm ddogfen ac yn dilyn hynny dechreuais fy ngyrfa fel gwneuthurwr ffilmiau dogfen.

Tra roeddwn yn chwilio am brofiad yn y diwydiant cyfryngau, cefais y cyfle hyfforddi gan Slam Media i weithio ar brosiect am Ellis Grover sy'n berfformiwr High-Wire mentrus wedi'i leoli yng Nghaerfyrddin, Cymru. 

Diolch i  Ymddiried am gynnig grant o £250 ar gyfer fy nhreuliau teithio ar gyfer y prosiect hwn. Gan fod hon yn brosiect di-dâl i mi, galluogodd y grant i mi ganolbwyntio a pharatoi ar y prosiect hwn gyda'r gefnogaeth gywir. 

Hoffwn estyn fy ngwerthfawrogiad dyfnaf i Ymddiried - Media Grants Cymru a Slam Media am eu cefnogaeth a’u cymorth gyda’r prosiect hyfforddi hwn.

RHANNWCH
Twitter
LinkedIn