Os wyt ti’n gweithio, neu’n gobeithio gweithio yn y cyfryngau.
Os wyt ti angen cymorth ariannol i ddatblygu dy sgiliau.
Falle gallwn ni dy helpu.

GWAITH YMDDIRIED

Mae Ymddiried yn:

  • cynnig cefnogaeth ariannol iti ehangu dy sgiliau mewn teledu, ffilm, radio a’r cyfryngau digidol
  • helpu cyrff sy’n hybu datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol i’r diwydiannau creadigol

GWNEUD CAIS AM GRANT

Ry’n ni yma i helpu datblygu sgiliau ar draws y diwydiant.

O’r traddodiadol– fel teledu, ffilm a radio; i’r cyfryngau digidol – fel podlediadau, realiti rhithwir a chynnwys i’w ffrydio, e.e. drwy YouTube.

Ry ni’n helpu cyrff sy’n datblygu sgiliau ac adnoddau addysgiadol i’r diwydiannau creadigol.

Ry ni hefyd yn cefnogi mentrau cymunedol.

Play Video about Ymddiried video holding screen
DELWEDD(AU) SUPERTED © Petalcraft Demonstrations Ltd