Filmonomics

With the support of  £576.00 from Ymddiried: Media Grants Cymru, I had the privilege of joining the Filmonomics 23/24 Cohort, alongside 17 other filmmakers. This program, spanning four months from December 12, 2023, to March 2024, provided a comprehensive blend of business training aimed at nurturing both creative and commercial skills, tailored particularly for UK-based […]

MLlen Ysgrifennu Drama ac Ysgrifennu Sgrin

Llun o Verity Campbell yn grdddio

Verity Campbell In 2020 I was given an unconditional offer to study MLitt Playwriting and Screenwriting at the University of St Andrews. It was one of the happiest moments of my life and in an uncharacteristically wise move, I decided to defer my place until September 2021 in the hopes that I would be able […]

MA Golygu yn yr NFTS, yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol

Ar ddiwedd 2017, cefais gynnig lle ar yr MA Golygu dwy flynedd fawreddog yn yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol. Er gwaethaf fy seibiant lwcus, yr ysgoloriaeth gan Ymddiried mewn gwirionedd a'm grymusodd, yn fam sengl i ddau o blant, i ymrwymo i'r MA.

Cwrs Houdini, Escape Studios

Due to Covid pandemic this course ran online instead of from Escape Studios London classroom. I joined the other 4 students every Monday and Wednesday night from 7pm to 10pm over the 20 weeks. I had used Houdini before but without any formal training. We started from basics of application. An introduction to interface and […]

Gŵyl Animeiddio Caerdydd

Cardiff Animation Festival audience in cinema

Daeth Gŵyl Animeiddio Caerdydd ’22 â’r diwydiant animeiddio, cefnogwyr a darpar animeiddwyr ynghyd ar gyfer rhaglen hybrid llawn dop o ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio, erthyglau nodwedd, dosbarthiadau meistr, sgyrsiau, perfformiadau, digwyddiadau diwydiant, arddangosfa, digwyddiadau rhwydweithio a phartïon.

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Frameline Film, San Francisco

Mae dangos fy rhaglen ddogfen nodwedd gyntaf mewn gŵyl mor uchel ei pharch ar y llwyfan rhyngwladol wedi bod yn amhrisiadwy i mi fel gwneuthurwr ffilmiau, ac i mi ar lefel bersonol. Ni allwn fod wedi gwneud hyn heb gymorth ariannol Ymddiried.

Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2022

Gan weithio mewn partneriaeth â Gŵyl y Dyn Gwyrdd a Phrifysgol De Cymru, mae rhaglen Hyfforddiant Cyfryngau Ymddiriedolaeth y Dyn Gwyrdd wedi’i gwreiddio mewn datblygu sgiliau a chodi dyheadau pobl ifanc sy’n dyheu am yrfa yn y diwydiannau creadigol.