Search
Close this search box.
Ymddiried Media Grants Cymru logo

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Frameline Film, San Francisco

Cynhaliwyd première fy ffilm, Donna yng ngŵyl Frameline Film, San Francisco ym mis Mehefin 2022. Fel gwneuthurwr ffilmiau, roedd cael y cyfle i ddangos fy rhaglen ddogfen nodwedd gyntaf mewn gŵyl mor uchel ei pharch ar y llwyfan rhyngwladol yn amhrisiadwy – ar lefel broffesiynol a phersonol. Ni allwn fod wedi gwneud hyn heb gymorth ariannol Ymddiried

Roedd Gŵyl Ffilm Frameline yn ddigwyddiad gwych. Cafodd mwy na chant o ffilmiau LHDTC+ – annibynnol a masnachol – eu dangos dros 10 diwrnod mewn nifer o leoliadau yn Ardal y Bae, California. Trefnodd Frameline nifer o ddigwyddiadau a oedd yn ddefnyddiol i mi fel gwneuthurwr ffilmiau gan gynnwys ‘brunch’ diwydiant a sesiynau rhwydweithio dyddiol. Wnes i gyfarfod â llawer o wneuthurwyr a golygyddion ffilmiau dogfen. Dwi wedi cadw mewn cysylltiad â nhw ac mae’n debygol y byddaf yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol. Gan mai hon oedd fy ngŵyl ffilm fawr gyntaf ers 4 blynedd, roedd yn wych cysylltu â chymaint o gyfoedion. Cysylltais hefyd â sinematograffwyr o’r UDA, cynhyrchwyr, cwmni cynhyrchu lleol a chynrychiolwyr o blith noddwyr Frameline. Cefais gyfle i siarad am fy ffilm nodwedd nesaf gyda chyllidwyr, ac mae’r sgyrsiau hyn yn parhau ar hyn o bryd.

Cynhaliwyd première fy ffilm yn theatr eiconig y Castro Theatre gyda chynulleidfa fawr o fynychwyr ffilm lleol a chast a chriw yn gysylltiedig â’r ffilm. Roedd yn brofiad anhygoel gweld fy ffilm ar y sgrin fawr, a chafodd dderbyniad da iawn. Roedd bod yno a chael ‘standing ovation’ wrth i’r credydau godi yn rhywbeth bythgofiadwy. Roedd cyflwyno’r ffilm i fwy na 300 o westeion a chymryd rhan mewn sesiwn holi-ac-ateb wedyn yn teimlo fel eiliad fawr yn fy ngyrfa. Ers hynny dwi wedi derbyn nifer o negeseuon cefnogol a chynigion o waith posibl. Tra yno, cefais gyfle i gryfhau fy mherthynas gyda staff gŵyl Frameline, a dwi’n edrych ymlaen at gyflwyno rhagor o ffilmiau a gwneud cais am gyllid cwblhau gyda nhw.

Mae’r dangosiad wedi arwain at nifer o ymholiadau gŵyl eraill o Ganada a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â dangosiad pellach yn yr Hydref mewn sinema adnabyddus arall yn San Franciscan – y Roxie.

Roedd yr adolygiadau a’r ymateb cyfryngau cymdeithasol i’r dangosiad yn bwerus a chredaf y bydd yn cadarnhau fy safle yng nghymuned gwneud ffilmiau Ardal y Bae, yn ogystal â’r gymuned Gymraeg. Diolch Ymddiried.

RHANNWCH
Twitter
LinkedIn