Search
Close this search box.
Ymddiried Media Grants Cymru logo

MA Ysgrifennu ar gyfer Sgrîn a Llwyfan

Finn James

Rhoddodd grant Ymddiried y gallu i mi ddilyn fy angerdd: ysgrifennu ar gyfer y sgrin a’r llwyfan. Defnyddiais y grant i helpu i ariannu fy astudiaethau yn gwneud MA mewn Ysgrifennu Dramâu a Sgriptio ym Mhrifysgol St Andrews. Gall astudio yn y DU fod yn agos at anfforddiadwy a chaniataodd y grant gyfle i mi i mi ymdopi’n well gyda chostau byw, gan roi mwy o gyfle yn ei dro i mi ganolbwyntio ar fy ngwaith ysgrifennu a fy ngwaith. Diolch i Ymddiried gwnes i gyfarfod â llawer o bobl greadigol o’r un anian, a chefais gyfle i fynd ar deithiau i’r Ucheldiroedd ac ar hyd arfordir yr Alban i wneud ymchwil ar gyfer rhai prosiectau ysgrifennu. Diolch o galon am y gefnogaeth.

RHANNWCH
Twitter
LinkedIn